Steigercontroleur - AV-022

Steigercontroleur - AV-022

De kandidaat heeft de nodige kennis om te waken over:

 • De toepassing van maatregelen om te voorkomen dat personen of voorwerpen vallen;
 • De toepassing van veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen bij veranderende weersomstandigheden;
 • De naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting.

Doelgroep

Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers,…) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren.

De steigercontroleur wordt door de gebruiker/werkgever op geregelde tussenpozen ingezet om vast te stellen of een steiger nog veilig kan betreden en gebruikt worden.

Toelatingsvoorwaarden

 • 18 jaar zijn
 • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid

Programma

 • Opleiding: 1-2 dagen (Afhankelijk van de voorkennis)
 • Examen theorie: 20 minuten
 • Examen praktijk: 45 minuten

Resultaten

 THEORIE

 • De gevaren/risico’s van het werken op hoogte/op een steiger kennen
 • Verschillende types steigers kunnen noemen en omschrijven
 •  De verschillende sterkteklassen van steigers kunnen noemen
 • De principes van de betreffende wetgevingen en normen kunnen benoemen
 • De bevoegdheden van alle betrokkenen bij het gebruik en de montage van de steiger kunnen omschrijven
 • Steigeronderdelen, kenmerken, eisen, afmetingen en afkeuringscriteria kunnen benoemen
 • Soorten verankeringen kennen
 • De principes van de diagonalen kennen
 • De soorten liggers en hun eigenschappen kennen
 • Stabiliteit van de werkvloeren kunnen bepalen
 • Belastingen op de werkvloer kunnen omschrijven
 • De eisen aan de steigertoegang kennen
 • Weten wat de eisen zijn voor de doorgangen en afbakeningen
 •  Weten wanneer aarding noodzakelijk is en hoe aan te brengen
 •  Principes van observatie en keuring van staande steiger kennen zie ook praktijk
 •  Principes van observatie en keuring van rolsteiger kennen zie ook praktijk
 • Principes van observatie en keuring van een hangsteiger kennen zie ook praktijk

 

PRAKTIJKOPDRACHTEN

 • Een staande steiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen.
 • Een rolsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen.
 • Een hangsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen.
 • Checlist voor keuring bij ingebruikname en voor regelmatige keuringen kunnen gebruiken.

Verder ...

 • Geldigheidsduur diploma: 10 jaar
 • Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de toetstermen voldoen.
 • Er zijn broodjes, warme en koude dranken voorzien indien de opleiding op de terreinen van Heli doorgaat
 • Er is een ruime parking
 • Tal van faciliteiten zijn aanwezig zoals onder andere douches
 • De opleiding kan naar wens in Nederlands, Frans of Engels gegeven worden.

Inschrijven voor deze opleiding

Locatie Taal Data en uren Trainer Prijs
(Excl. BTW)
Inschrijven

Heli, Vantegemstraat 9,
IZ Vantegem,
9230 Wetteren.

Bekijk een plannetje
NLDonderdag, 22 Maart 2018 van 12u30 tot 16u30

Max. 10 deelnemers
€ 180,00

excl BTW (prijs per persoon - per halve dag)
Inschrijven

Heli, Vantegemstraat 9,
IZ Vantegem,
9230 Wetteren.

Bekijk een plannetje
NLVrijdag, 20 April 2018 van 8u00 tot 16u30

Max. 10 deelnemers
 • Felix Darko

  Felix Darko

€ 235,00

excl BTW (prijs per persoon per dag)
Inschrijven

Deze opleiding is beschikbaar als:

In company training

Als groepstraining voor meerdere medewerkers van uw bedrijf of organisatie.

Contacteer ons voor meer info of een voorstel op maat